Voor RT Drunen er was….

In 1993 ben ik afgestudeerd aan de PABO in Eindhoven.
Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen bij een Medisch Kleuter Dagverblijf (MKD).
Vanaf dat moment wist ik dat ik verder wilde studeren om kinderen extra hulp
te kunnen geven wanneer ze in het reguliere onderwijs tegen problemen aanlopen.
Na de PABO heb ik eerst een paar jaar als groepsleerkracht gewerkt op basisschool De Bolster in Drunen.
In 1997 ben ik begonnen aan de opleiding remedial teacher/intern begeleider bij het SON in Breda. Deze opleiding heb ik in 2001 afgerond. Omdat mijn kinderen toen nog erg klein waren was het moeilijk om meteen aan de slag te gaan als remedial teacher.
Ik heb korte tijd gewerkt bij BOV (Bureau voor Orthopedagogiek Vlijmen), naast mijn baan als groepsleerkracht op de Wegwijzer in Drunen.
In 2002 werd ik aangenomen als remedial teacher op basisschool De Schakel in Ammerzoden.
In 2003 heb ik de opleiding Intern Begeleider (IB) gevolgd bij Fontys in Tilburg. Tot juni 2006 heb ik als IB-er/RT-er op De Schakel gewerkt.

Ik heb altijd de wens gehad om een eigen praktijk te starten. Op 1 januari 2007 sloot ik me aan bij LAB leren Anders Beleven. Ik begeleidde kinderen met leerproblemen in het basisonderwijs.
Al snel bleek dat de vraag naar hulp ook erg groot was in het voortgezet onderwijs.
Vanaf  maart 2007  heb ik op SG De Overlaat in Waalwijk gewerkt. Ik begeleidde daar kinderen die, al dan niet door een leerstoornis, moeite hebben met het volgen van de aangeboden stof.
Op 1 oktober 2007 heb ik de stap gezet naar een eigen praktijk: RT Drunen.

In het najaar 2007 heb ik bij de LBRT nascholing gevolgd: de moderne vreemde talen. Op SG De Overlaat heb ik de basiscursus auticoach gevolgd. Na het volgen van enkele studiedagen over dyslexie in het basis- en voortgezet onderwijs heb ik in het schooljaar 2009-2010 de masteropleiding Dyslexiespecialist met succes afgerond.
Van februari 2012 tot maart 2014 ben ik werkzaam geweest als behandelaar ernstige enkelvoudige dyslexie bij Fontys Fydes.

En de toekomst…

Het zoeken naar oplossingen passend bij het individuele kind vraagt om een up to date begeleider. Daarom blijf ik studiedagen en cursussen volgen.
Alle ontwikkelingen omtrent dyslexie blijf ik op de voet volgen. Daarnaast ben ik me verder gaan verdiepen in dyscalculie. In het  najaar van 2014 heb ik bij de LBRT (landelijke beroepsvereniging remedial teachers) de nascholing behandelaar dyscalculie gevolgd. Vanaf april 2015 breid ik mijn werkgebied uit en ga ik op vmbo De Rooi Pannen in Tilburg werken als remedial teacher rekenen.

Remedial teaching is een geweldig vak.
Ieder kind is uniek en vraagt om een voor hem/haar speciale aanpak.
Het samen zoeken naar de juiste weg is mijn drive om iedere dag enthousiast aan het werk te gaan.