Veertien jaar geleden begon ik als zelfstandig remedial teacher in mijn eigen praktijk, RT Drunen. In de jaren die daarop volgden heb ik heel veel leerlingen mogen helpen die om wat voor reden dan ook wel een extra steuntje konden gebruiken: met lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, leren leren, executieve functies, wiskunde, economie, Engels, Nederlands enz., het is allemaal voorbij gekomen.
Nu is het tijd voor een nieuwe keuze. Als kind was ik al gefascineerd door getallen, tellen, rekenen. Ook in mijn praktijk heb ik veel op dat gebied gedaan. Maar ik kan te weinig de diepte in als ik mijn kennis van al die andere vakken ook up-to-date wil houden (en dat wil ik). Daarom heb ik besloten vanaf 1 september verder te gaan als rekenpraktijk, waar kinderen terecht kunnen bij wie het rekenen niet zo makkelijk gaat. Voor het VO help ik nog bij wiskunde, economie en waar nodig bij berekeningen bij andere vakken.
De zomervakantie ga ik gebruiken om idee├źn verder uit te werken. Naast het begeleiden van leerlingen wil ik ook rekenworkshops gaan aanbieden voor scholen of groepjes kinderen buiten school. Ook zou ik graag met scholen willen kijken hoe het rekenonderwijs nog beter kan aansluiten bij de behoeftes van (individuele) leerlingen. Genoeg om over na te denken. Ik heb er zin in!
Wordt vervolgd
RT Drunen gaat per 1 september 2021 verder als rekenpraktijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *