RT Drunen biedt individuele begeleiding aan kinderen die problemen ondervinden bij:

– lezen, spelling, begrijpend lezen, studerend lezen
(bijvoorbeeld als gevolg van dyslexie)

– het leren van de moderne vreemde talen
(Engels, Frans, Duits)

– rekenen en wiskunde
(bijvoorbeeld als gevolg van dyscalculie)

Aanmelden en dan?

Wilt u meer informatie over de begeleiding? Wilt u uw kind aanmelden?
Neem dan telefonisch of via de mail contact op met de praktijk. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.
Dit is een vrijblijvend gesprek waarbij bekeken wordt wat de praktijk voor uw kind kan betekenen.
Tijdens dit gesprek bepalen we de hulpvraag van uw kind.
Hierbij is de informatie gegeven door u en uw kind van groot belang. Daarnaast wordt relevante informatie uit onderzoeksverslagen meegenomen.

Wanneer u besluit met begeleiding te starten wordt een begeleidingsplan opgesteld.
Soms is het nodig nog enkele toetsen af te nemen om het startpunt te bepalen.
Dit is dan tijdens het intakegesprek besproken en de toetsen worden tijdens de eerste begeleiding afgenomen.
Wanneer u akkoord gaat kan de begeleiding starten. Ik stuur een begeleidingsovereenkomst naar u toe waarin de gemaakte afspraken nog eens genoemd worden.

Ik neem (met uw toestemming) contact op met de school van uw kind.
Het is belangrijk om niet naast maar met elkaar te werken aan een optimale begeleiding.

Normaal gesproken vindt begeleiding één keer per week gedurende 45 minuten plaats.  Een begeleidingsperiode omvat 10 begeleidingen. Na die 10 begeleidingen krijgt u een korte schriftelijke evaluatie.
Bekeken wordt of de gestelde doelen bereikt zijn en of een nieuwe periode van begeleiding wenselijk is.

Remedial teaching

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *