RT Drunen biedt individuele begeleiding aan kinderen die problemen ondervinden bij het volgen van het reguliere onderwijs.
Deze problemen kunnen het gevolg zijn van:
– een achterstand in de ontwikkeling
– een stoornis in het autistisch spectrum
(bijvoorbeeld PDD-NOS, syndroom van Asperger )
– AD(H)D

Bij deze vorm van begeleiding kunt u denken aan:

– begeleiding bij het plannen van huiswerk, agendagebruik, tas inpakken, het omgaan met roosters.
– het leren leren. Hoe leer ik een proefwerk/SO? Wat is belangrijk?
– het uitleggen van autisme aan kinderen met een autismespectrumstoornis, bijv. met het programma “Ik ben speciaal”

Mogelijk kunt u voor uw kind een PGB (Persoons Gebonden Budget) aanvragen. Soms is het mogelijk de kosten voor de begeleiding hiervan te betalen. Meer informatie hierover vindt u op www.amarezorgcoaching.nl of op www.pgb.nl.

Wanneer u uw kind heeft aangemeld maken we een afspraak voor een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek bepalen we aan de hand van eventuele onderzoeksverslagen en de informatie die u en uw kind geven de hulpvraag.
Als de hulpvraag duidelijk is kan ik aangeven of ik uw kind kan helpen.

Wanneer u besluit te starten met begeleiding wordt door mij een begeleidingsplan geschreven.
Er worden afspraken gemaakt over de plaats en tijd van begeleiding. Indien de begeleiding op school plaats gaat vinden
worden hierover met de school afspraken gemaakt.
Ook spreken we af hoe we als ouders, school en begeleider (en eventueel andere betrokkenen) contact houden.

Aan het begin van de begeleiding wordt u gevraagd een zorgovereenkomst in te vullen.

Individuele begeleiding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *